دکتر وحید شمس نصرتی

کلینیک دامپزشکی دکتر شمس نصرتی در آستانه اشرفیه، ارائه کننده خدمات پزشکی و درمانی حیوانات اهلی با استفاده از بهترین متدهای درمانی و ویزیت سیار با تضمین کار

دکتر وحید شمس نصرتی

آکادمی دامپزشکی شمس وت

آگاهی و دانش ما ،را در مسیر زندگی کارآمد تر خواهد کرد.زندگی صنعتی در جهان امروز با چالشهای عجیبی همراه است که زندگی امروز فشار روانی محسوس و گاها نامحسوس را به ارمغان آورده است.نگهداری حیوانات خانگی یا همراه شاید بتواند اندکی از این فشار روانی بکاهد و آنچه مسلم است نگهداری حیوان خانگی مستلزم دانش و آگاهی است. باشما همراه هستیم در آکادمی شمس وت با پکیج های آموزشی متنوع در خصوص نگهداری و تربیت و بیماریهای حیوانات خانگی با زبانی آشنا و عامه پسند باشد که دنیای تان زیباترشود.دکتر وحید شمس نصرتی با رزومه زیر در ارائه مطالب آموزشی با شما خواهد بود.